Maçkolik KAP’a Bildirdi! Dağıtacağı Temettü Miktarı ve Tarihi Belli Oldu

Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) tarafından 28 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hakkında Yönetim Kurulu Teklifi hakkında açıklama yapıldı.Açıklamada 2023 yılı karından 6 Mayıs tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 6.09 TL, net 5.481 TL temettü dağıtılmasına karar verildiği belirtildi. Böylece temettü verimi son fiyata göre %9.36 olarak gerçekleşti.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması şöyle;

“Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve ilgili yorumları da kapsayan Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TFRS”) uygun ve uyumlu bir biçimde hazırlanan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ile VUK esaslarına göre hazırlanan mali tabloları birlikte dikkate alındığında;

– TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 152.339.705,00 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 172.510.784,43 TL net dönem karı bulunduğu görülmüş olup;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin kar dağıtımı ile ilgili maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak;

– Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibarıyla Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için genel kanuni yedek akçe (birinci tertip yedek akçe) ayrılmamasını ve yasal kayıtlarda bulunan genel kanuni yedek akçelerin toplamının ödenmiş sermayenin %50’sini aştığı için genel kanuni yedek akçe (ikinci tertip yedek akçe) ayrılmamasına,

– Yasal Muhasebe Kayıtları’nda yer alan 172.510.784,43 TL tutarındaki 2023 yılı “Net Dağıtılabilir Dönem Karından” öncelikle çıkarılmış sermayenin %5’i oranında ve 1.250.000,00 TL tutarında I. Temettü dağıtılması, sonra net dağıtılabilir dönem karının 151.000.000,00 TL’si tutarında II. Temettü dağıtılması, toplamda 152.250.000,00 TL temettü dağıtılmasına,

– Dağıtımlardan sonra kalan tutar olan 20.260.784,43 TL’nin Olağanüstü Yedekler’e aktarılmasına ve bu teklifin gerçekleşecek ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x